Logopæd

 

Logopæd
Jeg er ansat på PPR og tilknyttet Frydenhøjskolen som logopæd.


Det er vigtigt at yde en tidlig indsats i forhold til børn i sproglige og kommunikative vanskeligheder.  

En god sprogudvikling er en af forudsætningerne for god livskvalitet og selvværd.

Sprog er en vigtig faktor i udviklingen af gode sociale kompetencer, og nogle sproglige færdigheder er  vigtige for læse -skriveudviklingen.


Som logopæd deltager jeg i skolens tværfaglige arbejde og samarbejder således med ledelse, lærere, pædagoger, skolens psykolog og sundhedsplejersker.


Alt efter behov tilbydes observationer, testning, undervisning af den enkelte elev eller rådgivning og vejledning til de voksne omkring eleven (forældre, lærere, pædagoger).


Jeg kan kontaktes på:


•    Intra
•    Mail: [email protected]
•    Mobil: 41 85 03 39

Venlig hilsen 
Helle Knudsen