Grundskolen

 

 

Grundskolen går fra 0. til 5. klassetrin.

Vi er organiseret i årgangsteam. Det betyder for eleverne, at de i løbet af året vil opleve undervisning eller aktiviteter sammen med parallelklasserne.

Det betyder også, at klasserne som udgangspunkt har de samme lærere fra 1.-5. klasse.

 

Vi har et tæt samarbejde med skolens to SFO’er og klubber (Enghøj og Tusindfryd).

 

Skolestart

 

Trivsel

 • vi lægger stor vægt på det sociale                                     
 • at alle oplever et trygt læringsmiljø
 • vi holder ugentlige klassemøder i alle klasser
 • vi møder det enkelte barn som det er
 • vi taler og behandler hinanden ordentligt

 

læsning

 • Vi arbejder målrettet med læsning på alle klassetrin
 • Vi arbejder med læsning på mange forskellige måder og i alle fag, både i den daglige undervisning og i særligt tilrettelagte dage eller uger.
 • Vi er bevidste om at have bevægelse med i læsning
 • Vi bruger skolens PLC (pædagogisk læringscenter) og opfordrer til at bruge de offentlige biblioteker
 • Vi er i gang med at udrulle IPads til alle klasser. I skoleåret 2016/17 vil første årgang få.
 • Vi har tilknyttet en læsevejleder til grundskolen, som kan vejlede lærere og være med til at tilrettelægge forløb med fokus på aspekter af læsning.

 

Evaluering

Vi har dagligt fokus på elevernes selvevaluering, som udvikling af deres læring.

Eleverne vil blive testet hvert år i sproglige forudsætninger og læsning, som det er kommunalt besluttet.

 

0. kl: KTI og sprogscreening

1. kl: Ordlæsningsprøve 1

2. kl: Nationale test i læsning

3. kl: DVO-screening og sætningslæseprøve 2

4. kl: Nationale test i læsning

5. kl: Læsetesten Svanehammen

 

Desuden er der Nationale test i matematik på 3. og 5. klassetrin.

 

Div. indsatser

Skolen tilbyder læseløft i 1. og 2. klasse til enkelte elever, der lige mangler et ekstra skub for at komme godt i gang med læsningen.

 

Elever med faglige vanskeligheder kan få en faglig støtte i enkelte timer. Desuden tilbydes sproglig hjælp til elever med dansk som andet sprog.

 

Skolen har desuden en AKT - Tuen.

 

Traditioner

 • Vi har på skolen tradition for en fælles afslutning for hele skolen før juleferien og sommerferien.
 • I grundskolen holder vi fastelavn i samarbejde med SFO’erne.
 • I 0. klasserne er der 100-dags fest
 • Hele skolen har motionsløb
 • Vi har på skolen et kor, som eleverne kan starte i, når de kommer i 2. klasse. Der er tradition for at koret i samarbejde med skolens valgfagsorkester og eventuelt dramahold laver en koncert/forestilling hvert forår.
 • 4. klasserne tager på skolerejse

 

 

Skole-hjem-samarbejde

 

Vi har forventninger til forældre om, at man:

 • deltager i skole-hjem-samtaler, forældremøder, forældrearrangementer.
 • at man læser ugeplaner og i øvrigt følger med på Forældreintra
 • bakker op om skolen overfor jeres barn
 • hjælper jeres barn med lektier
 • dagligt læsetræner med jeres barn og gør læsning til noget rart
 • sørger for, at de rette ting er i tasken
 • taler med jeres barn om skoledagen og om hvad der sker i verden

 

Vi afholder en skole-hjemsamtale, et forældremøde og et socialt arrangement om året.

Alle klasser har kontaktforældre og trivselsgrupper, som også kan arrangere andre ting for klasserne (morgenmad inden skoledagens start, ekstra arrangementer, børne/forældrearrangementer udenfor skolen, etc.)