I overbygningen har vi specielt fokus på følgende områder:

  • Undervisningsparate elever.
  • Faglig læsning i udskolingen.
  • Målrettet arbejde frem mod afgangsprøverne.
  • Øget brug af elev- og forældreintra for bl.a. at styrke skole/hjemsamarbejdet.
  • Samarbejde på tværs på klassetrinnet.
  • Elevernes fremmøde.
  • Lejrskole/internationalt aspekt.

 

Vi ser overbygningen som et sammenhængende forløb, hvilket bl.a. gøres ved, at skolen tilstræber, at det er de samme lærere, der har klasserne gennem hele forløbet. Derudover vil der være aktiviteter i løbet af overbygningen, der peger frem mod den forhåbentlig afsluttende udlandstur i 9. klasse.

 

BILLEDER FRA SKOLETUR TIL BERLIN 2013

DU kan læse mere om overbygningen i skolens folder http://frydenhoejskolen.skoleporten.dk/sp/p301686/file/Fullscreen/45209ad4-f6d7-4ef4-ba0a-2507c34d2205